Övriga tjänster 

Rådgivning

För många företag är revisorn så mycket mer än "bara siffror". Vi ger rådgivning under hela året och inte bara vid bokslut och revision. Som din revisor får vi en väldigt bra insyn i ditt företag och vi kan därför med våra erfarenheter och kunskaper i ekonomi och skatt vara en utmärkt rådgivare. Vi hjälper dig att se helheten och hitta nya möjligheter till förbättring och utveckling.

Bolagsfrågor

Det finns omfattande regelverk kring bolagsrätt och det är mycket att tänka på. Vi arbetar med alla faser i ett företags utveckling från uppstart och genom åren av drift och utveckling av företaget, till en eventuell försäljning eller avveckling. Vi hjälper dig med nybildning och ombildning av bolag samt bolags- och styrelseändringar.

Nyheter

Kontakt

ERA Revisorer AB
Tel. växel: 0340-19520
Kardanvägen 2C
43232 Varberg
info@erarevisorer.se

          Läs om vår integritetspolicy